2009, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 042-051
Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları
Uzm. Hemş. Emine ÖZER1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç kullanımı, ilaç uyumu, ilaç yan etkisi, ilaç intoksikasyonu
Özet
İlaç kullanımı yaşla birlikte artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Yaşlı bireyde ilaç yan etkileri ve intoksikasyonları, çoklu ilaç kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaç farmakokinetik ve farmakodinamiğinde değişiklikler, unutma ve anlama gibi kognitif sorunlar nedeniyle yaygın olarak görülmektedir. İlaç kullanımı ile ilgili sorunlar, mortalite ve mordibitenin artmasına neden olduğu için yaşlı bireyde ilacın akılcı kullanılması oldukça önemlidir. Akılcı ilaç kullanımı, uygunsuz ilaç kullanımını önleyerek, ilaca bağlı maliyetin azaltılmasının yanı sıra yaşlı bireyin yaşam kalitesini de artırır. Akılcı ilaç kullanımında hekim, hemşire ve tüm sağlık profesyonellerinin sorumlulukları bulunmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı kapsamında hemşirenin sorumlulukları, yaşlılıkta görülen farmakodinamik ve farmakokinetik değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak, yaşlı bireyin kullandığı ilaçlara uyumunu sağlamak için kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ailesine sağlık eğitimi vermek, ilaç yan etkileri yönünden gerekli izlemleri yapmaktır. Bu makalede yaşlı bireylerde akılcı kullanımı ve bu bağlamda hemşirenin sorumlulukları ele alınmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet