2009, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 034-041
Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar
Hemş. Güler DURU1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, intihar, intihar nedenleri, intiharı önleme
Özet
Yaşlılık bireyin fiziksel görünüm, güç, rol ve bulunduğu konum açısından kayba uğradığı, yeti yitimleri ve fiziksel hastalıklar nedeniyle bağımlılığın arttığı bir dönemdir. Yaşlı grupta intihar; kronik hastalıklar, bağımlılık ve yeti yitimleri nedeniyle diğer yaşlara göre daha fazla görülmektedir. Yaşlılarda intihar nedenleri arasında yeti yitimine yol açan kronik hastalıklar (kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve kanser), yalnızlık, depresyon, alkol ve ilaç kötüye kullanımı, geçim sıkıntısı gibi sorunlar yer almaktadır. İntihar erken dönemde fark edilirse önlenebilecek bir sorundur. Bu kapsamda toplumun farkındalığını artırarak intihar sorununa dikkat çekmek, hemşirelerin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Özellikle fiziksel bağımlılığı, yeti yitimi ve depresyonu olan yaşlı grubun desteklenmesi, yaşam ile bağlantılarının devam ettirilmesi ve üretkenliklerinin korunması intiharın önlenmesinde önemli uygulamalardır.
  • Başa Dön
  • Özet