2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 142-148
Şizofreni Tanılı Çocuğu Olan Annelerin Şizofreniye İlişkin Metaforik Algıları
Rüveyda YÜKSEL1, Mehtap KIZILKAYA2, Ayşen ÖZTUNÇ KESKİN3
1Arş. Gör., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Efeler, Aydın, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Efeler, Aydın, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Anne, metafor, şizofreni
Özet
Amaç: Bu araştırma batıda bir ildeki devlet hastanesinin toplum ruh sağlığı merkezinde ayaktan tedavi gören 53 şizofreni hastasının annelerinin şizofreniye ilişkin metaforik algılarını ortaya çıkarmak amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma temel nitel araştırma deseni ile Haziran - Ağustos 2018 tarihleri arasında, 53 şizofreni hastasının anneleri ile yapıldı. Veriler “Şizofreni ……….’ya benziyor, çünkü……..” cümlesini içeren açık uçlu bir anket formuyla toplandı. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanıldı.

Bulgular: Annelerin şizofreni kavramına ilişkin ürettiği 53 metaforun ortak özellikleri göz önüne alınarak metaforlar 7 farklı kategoride toplandı. Annelerin ürettikleri metaforlar arasında en fazla Karanlık, Bulut ve Boş beyin metaforları olduğu görüldü.

Sonuç: Annelerin şizofreni kavramına yükledikleri anlamların genel olarak olumsuz olduğu ve çeşitlilik gösterdiği sonucuna varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet