2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-141
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Türkiye Adresli Bakım Yükü Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi
Fadime Hatice İNCİ
Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Denizli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Atıf analizi, bakım yükü, bibliyometrik analiz
Özet
Amaç: Araştırmanın amacı “Web of Science” veri tabanında indekslenmiş ve Türkiye’de yapılmış bakım yükü çalışmalarının bibliyometrik olarak test edilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tarama çalışmasıdır. Araştırma kapsamına 2009- 2021 tarihlerinde “Web of Science” veri tabanına kayıtlı Türkiye’de yapılmış çalışmalar alınmıştır. Anahtar kelime olarak “caregiver burden”, “care burden”, caregiving burden”, “burden of care”, “burden of caregiving”, kelime dizinlerinin her biri veri tabanında ayrı ayrı olarak taranmıştır. Dahil olma ölçütlerine uyan 121 çalışma örnekleme alınmıştır. Veri analizi Microsoft Excell ve VOSviewer programı (version 1.6.16) kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmalar en sık şizofren, kanser ve alzheimer hastasına bakım veren bireyler ile gerçekleştirilmiştir. “Caregiverburden” en sık kullanılan anahtar kelimedir. En çok atıf alan çalışma ise Gülseren ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen “The perceived burden of care and its correlates in schizophrenia” isimli çalışmadır.

Sonuç: Bu çalışma bakım yükü alanında Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar arasında, en çok atıf almış çalışmalar, en çok kullanılan anahtar kelimeler, alanda çalışılmış konular ve en çok kullanılan kaynaklar konusunda araştırmacılara yol gösterici olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet