2021, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 213-222
Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi
Hilmiye AKSU1, Hande YAĞCAN2, Safiye ÖZVURMAZ3, Mevlüt TÜRE4
1Prof. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Dr. Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4Prof. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyoistatik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Göç, kadın sağlığı, üreme sağlığı
Özet
Amaç: Bu çalışmada Aydın İli’ne göç eden üreme çağındaki kadınların genel sağlık ile üreme sağlığı durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, analitik ve tanımlayıcı tipte olup verileri Aydın İli’nin Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 331 kadından “Göç Eden Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına İlişkin Anket Formu” ve “Genel Sağlık Anketi” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Göçmen kadınların %71.3’ü göç etmekten çok memnun olduklarını ifade etmelerine rağmen, göç %14.5’inin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir. Kadınların %26.9’unun genel sağlık durumu riskli bulunmuştur. Riskli kadınların, gebelik, abortus, küretaj ve ölü doğum sayı ortalamaları sağlıklı gruptan fazla olup, canlı doğum, yaşayan çocuk sayısı ve ilk gebe kalma yaş ortalamaları daha düşüktür. Riskli kadınların yaş ortalamaları sağlıklı gruba göre daha genç (U:8849.0, p<0.01) ve göç edilen yerde yaşama süreleri ise daha uzun bulunmuştur (U:9093.5, p<0.02). Kadınların isteyerek evlenme durumlarının genel sağlık durumlarını etkilediği saptanmıştır (X2=10.032; p<0.00).

Sonuç: Genel sağlık durumu riskli çıkan kadınların obstetrik bulgularının daha kötü durumda olduğu ve bu bulguların göç edilen yerde yaşanılan sürenin artması ile doğru orantılı olarak kötüleştiği görülmüştür. Yaşanılan sağlık sorunları arasında menstrual siklus düzensizliği ve ruhsal bunalım gibi problemler yer almaktadır. Göçmen kadınlara; aile planlaması yöntemleri, gebelik ve genel sağlık taramaları konuları ile ilgili eğitimler verilmesi ve psikolojik destek sağlanması gerekmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet