2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar)
Sergül DUYGULU
Giriş
Değerli Okurlarımıza,

2021 yılının tüm okurlarımıza, yazarlarımıza, danışma kurulu üyelerimize, yayın kurulu üyelerimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz. Ayrıca 2021 yılında tüm dünyada COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınmasını içtenlikle diliyoruz. Sağlık profesyonelleri içerisinde büyük çoğunluğu oluşturan hemşireler, sağlık hizmetlerinin geleceğini planlama ve yönlendirmede önemli bir role sahiptir. İçinde bulunduğumuz küresel COVID-19 pandemisi, hemşirelerin bu önemli rolünü bir kez daha ortaya koymuştur. Toplumun sağlığını kendi sağlıklarından önceye alan, büyük bir özveri ile çalışan meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyor ve 2021 yılında pandemi nedeni ile ağırlaşan iş yüklerinin azalmasını diliyoruz.

Dergimizin 2021 yılı Cilt 8, Sayı 1’inde sizlerle alanlarında önemli bilgiler ve sonuçlar sunan toplam 11 araştırma ve üç derleme makale, bir olgu sunumu ve bir çeviri makalesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda yayınlanan 11 adet araştırma makalesi; hemşirelik esasları, hemşirelikte yönetim ve öğretim, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği alanlarından; üç adet derleme makalesi; cerrahi hastalıkları hemşireliği ve iç hastalıkları hemşireliği alanlarındandır. Bir olgu sunumu ise halk sağlığı hemşireliği alanındandır.

Değerli okurlarımız bildiğiniz üzere tıbbi araştırmanın doğru raporlanmasını ve şeffaflığını sağlamak için farklı çalışma tasarım türleri için rehberler geliştirilmiştir. Konuyla ilişkili olarak bu sayımızda Prof. Dr. Belgin Akın ve Doç. Dr. Deniz Koçoğlu Tanyer tarafından doğrudan çevirisi yapılmış olan “SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması- SPIRIT 2013 BİLDİRİSİ” başlıklı bir çeviri makale sizlerle paylaşılmaktadır. SPIRIT 2013 klinik deney protokolünün asgari içeriği için bir rehberdir. SPIRIT 2013 ile ilgili bu çevirinin, hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında araştırmacılara katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Son olarak dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, editör yardımcılarına, danışma kurulu üyelerimize ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalarını, deneyimlerini ve en güncel bilgiyi geniş okuyucu kitlesine ulaştırmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını dergimize beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş