2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
Dergimizin Cilt 5, Sayı 1’i yayınlarken tüm konu editörlerimizin, yayın kurulu üyelerimizin, danışma kurulu üyelerimizin, yazarlarımızın ve okurlarımızın yeni yılını kutlar, 2018 yılında sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Uluslararası Hemşireler Konseyi Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 2020 sonuna kadar sürecek olan “Hemşirelik Şimdi!” adlı kampanyayı 27 Şubat 2018 günü başlatmıştır. Kampanyanın amacı, 21. yy’ın sağlık hedeflerine ulaşma konusunda hemşireleri daha etkili hale getirmek için onları güçlendirmektir. Hemşireler sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli role sahiptir. Dolayısı ile onların sağlık bakım hizmetlerinde farklılık yaratabilmeleri için güçlendirilmeleri gerekmektedir. Hemşireleri güçlendirmede kullanılan stratejilerin en temel olanı “eğitim”dir. Bu strateji, her düzeyde hemşireler, yöneticiler ve eğiticiler tarafından etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Bilimsel dergiler, hemşirelerin eğitim yolu ile güçlendirilmesinde en temel kaynaklardan birisidir. Alanla ilgili güncel ve bilimsel bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmakta, dolayısı ile hemşirelerin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

2018 yılı ilk sayısında toplum sağlığının geliştirilmesine, sağlığın güvence altına alınmasına, hemşirelik bilimine ve hemşirelerin bilimsel bilgiye ulaşmalarını sağlayarak güçlendirilmelerine katkıda bulunacağına inandığım araştırmaları siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Dergimizin bu sayısında toplam beş araştırma ve üç derleme olmak üzere toplam sekiz makale yer almaktadır. Bu sayıda yayınlanan makaleler hemşirelik esasları, hemşirelikte öğretim, halk sağlığı hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkindir.

Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bilimsel çalışmalarını okurlarımızla paylaşmak isteyen yazarların makalelerini beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Saygılarımla.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş