2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
Dergimizin 2017 yılı Cilt 4, Sayı 1’ini zamanında yayınlamanın mutluluğu ve bir o kadar da onurunu yaşamaktayız. Bu sayımızda da alanlarında önemli bilgiler ve sonuçlar sunan toplam dört araştırma ve üç derleme makaleyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda yayınlanan dört adet araştırma makalesinin başlıkları: “13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katılan Öğrencilerin Kongreye İlişkin Görüşleri”, “Kemoterapi Ve Radyoterapi Uygulanan Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Mukozit Yönetimine Yönelik Kullanılan Oral Ajanlarin Retrospektif Olarak İncelenmesi”, “Patient Communicatıon Following Laryngectomy: A Pilot Study Using Visual Communication Guide” ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları” şeklindedir. Dergimizin bu sayısında ayrıca iki adet derleme makalesi siz değerli okurlarımızla paylaşılmaktadır. Derleme makalelerin başlıkları: “Doğum Ağrısında Alternatif Bir Yöntem: Ayak Refleksolojisi” ve “Caring For Caregivers of Individuals With Dementia: Watson’S Theory Of Human Caring Perspective” şeklindedir.

Bu sayımızda ayrıca Prof. Dr. Belgin Akın ve Doç. Dr. Deniz Koçoğlu tarafından yazılmış olan “Randomize Kontrollü Deneyler” başlıklı davetli derleme makalesi sizlerle paylaşılmaktadır. Makalede yazarlar tarafından; randomize kontrollü deneylerle ilgili temel kavramlar, yaklaşımlar ve randomize kontrollü çalışmaların planlanması, yürütülmesi, verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması aşamalarında araştırmacıların göz önünde bulundurması gerekenler ele alınmıştır. Ülkemizde hemşirelik hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamalar konusunda farkındalığın artması ve uygulamada kanıtların kullanılmaya başlanması olumlu bir gelişme olmasına karşın; uygulamalara kanıt oluşturabilecek çalışmaların sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, hemşirelik uygulamalarını geliştirici kanıtlar sunan ve hemşirelik alanında bilimsel bilginin üretilmesine katkı sağlayan randomize kontrollü deneylere ilişkin kapsamlı bilginin yer aldığı bu makalenin, hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında araştırmacılara katkısı olacağına inanıyorum.

Son olarak dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalarını, deneyimlerini ve en güncel bilgiyi geniş okuyucu kitlesine ulaştırmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını dergimize beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş