2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-071
Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: İlaç hatası, çocuk, hemşirelik, ilaç uygulamaları, hata önlemi

İlaç uygulama hatalarının önlenmeye ve güvenli ilaç uygulamalarını sağlamaya yönelik çalışmalarda çocuklar özel dikkat gösterilmesi gereken hasta grubunu oluşturmaktadır. Pediatrik ilaçlarda gereken dozun çocuğun yaşına, vücut ağırlığına ve/ veya vücut yüzey alanına göre hesaplanması, ilaçların sulandırılması, sulandırılan ilaçtan istenen dozu elde etmek için hesaplamaların gerekmesi ilaç uygulama süreçlerinin her bir evresinde hata olasılığını artırmaktadır. Dolayısıyla, çocuğun ilaç hatalarına bağlı zarar görme riski artmaktadır. Pediatri ve yenidoğan ünitelerinde en sık görülen ilaç uygulama hatası tipi doz hesaplama hatalarıdır. Bu hatalar ilaçların çocuklara özel ticari formlarının bulunmamasından, ürünün paketleme, etiketleme ve adlandırma sisteminden, reçeteleme/ istemleme ve istem iletimi sistemlerinden, mesleğin çalışma koşullarından, profesyonel uygulamanın özelliklerinden kaynaklanabilir. Dolayısı ile ilaç hatalarının en aza indirilmesi için önlemler alınırken tüm bu etkenler ve uygulama süreçleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlaç uygulama hatalarının azaltılmasında hemşirelere yönelik önerilen önlem ve uygulamalar arasında dikkatli doz hesaplamaları, çift kontrol, çocuk ve ailenin bilgilendirilmesi, hataların bildirimi, çalışma koşullarının düzenlenerek dikkat eksikliğine bağlı hataların azaltılması yer almaktadır. Bu makalede, çocuk hastalarda sık görülen ilaç uygulama hataları ve bu hataların önlenmesine yönelik öneriler tartışılmaktadır.