2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-062
İnmeli Hastalarda İhmal Edilen Bir Sorun: Patolojik Gülme ve Ağlama
Yrd. Doç. Dr.Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT1, Arş. Gör. Dr. Esra AKIN KORHAN2
1Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Emosyonel inkontinans, inme, patolojik gülme, patolojik ağlama, hemşirelik bakımı

Kronik hastalıklar arasında yer alan inme, beynin bir bölümüne olan kan akımının kesintiye uğraması nedeniyle meydana gelen nörolojik değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. İnme, şiddeti ve tipine bağlı olarak fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarda artan yetersizlik olarak kişide görülebilmektedir. Hastalarda görülebilecek belirtilerden biri de patolojik gülme ve ağlamadır. Patolojik gülme ve ağlama, santral sinir sistemi bozukluklarının bir çeşidi olarak davranışsal bir durumdur. Bu durumdaki hastalar, mutluluk veya üzüntü birlikte hissedilmeksizin sıklıkla aşırı ağlama nöbetlerinin sıklığından dolayı acı çeker. İnme sonrası emosyonel rahatsızlığın uygun yöntemlerle tedavisi önemlidir. Rehabilitasyon hemşiresinin amacı kronik hastalığı, güçsüzlüğü veya yetersizliği olan bireyi maksimal fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak, optimal sağlığı sürdürmek ve yaşam tarzını devam ettirmeye yardımcı olmaktır. Hastaların günlük yaşamları ile ilgili hemşirelik yönetiminde fiziksel semptomların yönetiminin yanında bilişsel fonksiyonların ve emosyonel durumunun da değerlendirilmesi önem taşımaktadır.