2010, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-057
Ailede İstismar Edilen Yaşlı Birey ve Huzurevi Yaşamı: Bir Olgu
Prof. Dr. Fatma ÖZ, Arş. Gör. Dr. Hatice TAMBAĞ
Hacettepe Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Yaşlı istismarı, huzurevi, hemşirelik

Yaşlılık birçok sorunu beraberinde getiren bir dönemdir. Bu sorunlardan biri de yaşlı istismarı ve ihmalidir. Bu olguda, yakınları tarafından fiziksel, psikolojik ve ekonomik istismara uğrayan ve çözüm olarak huzurevinde yaşamayı tercih eden K. K. hanımın öyküsü ve yapılabilecekler paylaşılmıştır. Çalışma 6 Şubat -16 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. K. K. hanımın yaşam öyküsünün incelemesinde geçmişte yaşadığı sorunlar ile şu anda huzurevindeki yaşamına ilişkin sorunlar hemşirelik tanıları bağlamında tartışılarak, gereken uygun ve etkili bakım verilmeye çalışılmıştır. Bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri uygulanarak huzurevinde sosyal bir ortamda güvenli ve kaliteli bir yaşam sürdürmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak, yaşlının aile içinde bakılması gerektiği gibi bir anlayışın yerine kurumsal bakımın da desteklenmesi ve huzurevlerinde de daha güvenli ve özgürce yaşanabileceği kavramının yerleştirilmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda, sağlık çalışanlarına da önemli sorumluluklar düşmektedir.