2005, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 014-025
Sekonder Koruma Eğitim Programının Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Düzeyine Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK1, Doç.Dr. Hatice FESLİ2
1Muğla Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
2Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Miyokard infarktüsü, sekonder koruma, eğitim programı, hemşirelik

Bu çalışma, sekonder koruma eğitim programının miyokard infarktüsü geçiren hastaların sekonder korunmaya yönelik bilgi düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma, Temmuz 2002- Aralık 2002 tarihleri arasında Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Hastanesi ve Temmuz 2002-Nisan 2003 tarihlerinde Zonguldak ili belediye sınırları içinde ikamet eden hastaların evlerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 36 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplamasında kişisel bilgi, sekonder koruma soru ve eğitim programını değerlendirme formları kullanılmıştır. Eğitim programının uygulanması hastanede başlatılmış ve hasta taburcu olduktan sonra ev ziyaretleriyle eğitim ve tartışma oturumlarına devam edilmiştir.

Eğitim programının sonunda öncesine göre hastaların aldıkları toplam bilgi puan ortalamalarının önemli oranda arttığı bulunmuştur. Program sonunda hastaların tamamı eğitim programını, verilen bilgi, kullanılan eğitim yöntemleri, kullanılan gereçler ve süre yönünden yeterli bulmuştur. Sonuçta, sekonder koruma eğitim programının miyokard infarktüsü geçiren hastaların sekonder korunmaya yönelik bilgi puan ortalamalarını önemli derecede arttırdığı saptanmıştır.