2009, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 073-081
Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı
Yard. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN1, Yard. Doç. Dr. Nurcan YILDIRIM2
1Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları AD
2Cumhuriyet Üniversitesi, SBF, Ebelik Bölümü AD
Anahtar Sözcükler: Adli vaka, adli değerlendirme, adli hemşirelik, hemşire

Hemşireler çalıştıkları kurumlarda, adli vakayla ilk karşılaşan, iletişime ilk giren, muayene, tedavi ve bakım sırasında mağdur/ şüphelinin eşyalarına temas eden ilk kişi olabilmektedir. Hemşireler adli vaka ile karşılaştıklarında adli değerlendirme yapmalıdır. Hemşirenin önceliği hastanın bakım ve tedavisidir ancak, hemşire bu görevlerini yerine getirirken kanıta zarar vermemeye özen göstermeli, kanıtların toplanması, saklanması ve kayıt edilmesini bilmelidir. Bu konuda hemşirelerin bilgili ve duyarlı davranması tedavi ve bakım esnasında kanıtların gözden kaçırılmasını, kaybedilmesini ya da yok edilmesini engelleyebilir. Bu makalenin amacı, hemşirelerin adli vakaya dikkatlerinin çekilmesi ve adli vakanın değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek temel bilgi, anlayış ve yaklaşımların ele alınmasını sağlamaktır.