2009, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 059-072
Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri
Ar. Gör. Hüsra ÖZVEREN, Doç. Dr. Hülya UÇAR
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Ağrı, ağrı kontrolü, farmakolojik olmayan yöntemler, öğrenci hemşire

Araştırma, öğrenci hemşirelerin ağrı kontrolünde kullanılan farmakolojik olmayan bazı yöntemlere ilişkin bilgilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında temel hemşirelik meslek derslerini alan 260 öğrenci oluşturmuştur. Gönüllük esasına dayalı olarak yapılan çalışmaya 244 öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen soru kağıdı ile toplanmıştır. Öğrencilerin ağrıyı gidermede kullanılan farmakolojik olmayan yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması 57.50 üzerinden 29.26'dır. Yapılan isatistiksel değerlendirmelerden bağımsız değişkenlerden sadece ağrı deneyimi yaşayan öğrencilerin ağrıyı gidermede uyguladıkları yöntemlere göre bilgi puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Öğrencilerin masaj, sıcak-soğuk uygulama ve gevşeme egzersizlerinin etkileriyle ilgili bilgi düzeylerinin daha iyi olduğu, deriye mentol uygulama, dikkati başka yöne çekme, müzik ve hayal kurma yöntemleriyle ilgili daha az bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir.