2009, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-075
Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı
Hemş. Huri Seval GÖNDEREN1, Sevgisun KAPUCU2
1Lösemili Çocuklar Vakfı Lösemili Çocuklar Hastanesi
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Nötropeni, hemşirelik bakımı, kemoterapi ve yan etkileri, enfeksiyon

Nötropeni kemoterapinin en önemli yan etkisidir, ayrıca mortalite oranı yüksek ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. Nötropenik hastaya bakım veren hemşireler hastanın durumunu değerlendirdikten sonra bakımını planlamalıdır. Böylece hastanın yaşam kalitesi artar, maliyet ve hastanede yatış süresi azalır. Bu makalede nötropenik hastada nötropenin değerlendirmesinde kullanılan kriterler ve nötropenik hastanın hemşirelik bakımı yer almaktadır.