2009, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-068
Yaşlı Bireylerin Ürostomi Öncesi ve Sonrası Bakımı
Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Yaşlı birey, sistektomi, ürostomi, bakım, eğitim

Sistektomi, yaşlılık döneminde sık görülen mesane ve prostata ilişkin tümörlerin cerrahi tedavileri arasında yer almaktadır. Sistektomi sonrası ürostomisi olan yaşlı bireye bakım, yaşlılık döneminde meydana gelen fizyolojik değişiklikler, bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları, sahip olduğu kronik hastalıkları ve stoması dikkate alınarak verilmelidir. Bu makalede yaşlı bireylerin ürostomi öncesi ve sonrası bakımı ele alınmıştır.