2005, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-083
Astım ve Yaşam
Doç.Dr. Hatice FESCİ, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ
Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Astım, yaşam kalitesi, hasta eğitimi, astım atakları, sağlık ekip üyeleri

Astım, dünyada en sık karşılaşılan kronik hastalıklardan biridir. Yapılan bir çok çalışmada, son yıllarda astımın görülme sıklığında artış olduğu ve özellikle çocuklarda daha sık görüldüğü belirtilmektedir. Astım atak ve remisyon dönemleri ile seyreden bir hastalıktır. Ataklar, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hastalığın kontrol altına alınmasında tedavi kadar hastaların eğitimi de gereklidir. Astımlı hastalara yapılan eğitim, hastanın yaşam kalitesinin yükselmesini aynı zamanda da sağlık bakım harcamalarının azalmasını sağlayacaktır. Astımlı hastalarda atakları tetikleyen ve semptomları başlatan faktörlerin belirlenerek korunmaya yönelik önlemlerin alınması ve düzenli takip, astımlı hastaların hastalığı kabullenmesini ve tedaviye uyumunu sağlayarak, yaşam kalitelerini yükseltmektedir. Bu konuda sağlık ekip üyelerine önemli sorumluluklar düşmektedir.