2008, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-084
Steroidlerin Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
Arş.Gör.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN1, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU2
1Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu
2Hacetepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Steroid, hemşirelik bakımı, yan etki, ilaç kullanımı, baş etme

Adrenal korteksten salgılanan steroid hormonlar, bazı hastalıklarda ilaç şeklinde eksojen olarak uygulanmaktadır. Bu ilaçların uzun süreli ve yüksek dozda kullanımları ile ödem, hipertansiyon, hiperglisemi gibi yan etkiler görülebilmektedir. Görülen yan etkiler nedeniyle birey günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar yaşayabilmekte ve yaşam biçiminde değişiklikler yapmak zorunda kalabilmektedir. Steroid ilaç kullanan hastaların ilaç yan etkileri ve güçlükleri ile baş etmesi için sağlık personelinin, özellikle hemşirenin hastaya uygun hemşirelik bakımını vermesi ve hastayı steroid kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu makalede steroidlerin etkileri, yan etkileri ve hastaların ilacın yan etkileri ve yaratabileceği güçlüklerle baş etmesinde hemşirenin sorumlulukları tartışılmaktadır.