2008, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 026-040
Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Seyhan DEMİR KARABULUT1, Prof.Dr. M. Filiz ULUSOY2
1Educational Nurse in Atatürk Education and Research Hospital
2Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik eğitimi, Hemşirelik Esasları Dersi, Klinik eğitim, Hemşirelik öğrencileri

Bu çalışma; öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersinin klinik eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Araştırmanın evrenini, büyük bir kentte bulunan devlet üniversitelerindeki hemşirelik okullarının 2003–2004 eğitim-öğretim yılı 1.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Evren 239 öğrenciyi içermektedir ve çalışma evreni kapsamaktadır. Veriler soru formu ile toplanmıştır. Veriler gruplandırıldıktan sonra bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Yüzde değerleri alınmış ve dağılım açısından uygun verilere ki-kare testi uygulanmıştır.

Öğrencilerin görüşlerinin %60.2'si olumludur. Görüşler literatürle de benzerlik göstermektedir. Öğrencilerin görüşleri özellikle, öğrencisi oldukları hemşirelik okullarına göre farklılık göstermiştir (p<0.05). Farkın akademik personelin niceliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Kurumlarda akademik personel sayısının artırılması ve akademik personelin bu ders için optimum klinik eğitimin nasıl yapılabileceği üzerinde durması önerilmektedir.