2022, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 192-199
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile İlişkili Faktörler
Gül ERGÜN1, Aysun GÜZEL2, Emre UMUCU3
1Assoc. Prof., Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
2Asst. Prof., Department of Emergency Aid and Disaster Management, Faculty of Health Sciences, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
3Asst. Prof., Department of Counseling, Educational Psychology and Special Education, College of Education, Michigan State University, Michigan, USA
Anahtar Sözcükler: Akıllı telefon, bağımlılık, öğrenciler, uykusuzluk, yorgunluk

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerde, akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin ve ilişkili bazı faktörlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, kesitsel tipte epidemiyolojik bir araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmamıza, toplam 839 Sağlık Bilimleri öğrencisi katılmıştır. Veriler Personal Information Form, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form, Pittsburg Uyku Kalitesi Endeksi ve Piper Yorgunluk Ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: Uyku kalitesi toplam puanı bir birim arttığında akıllı telefon bağımlılığı puanı 0.59 birim artmıştır. Yorgunluk puanları bir birim arttığında akıllı telefon bağımlılığı puanı 0.12 birim azalmıştır. Kız öğrencilerin, akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Kız öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ölçeği puan ortalamaları daha yüksektir. Ayrıca, akıllı telefon bağımlılığı olan bireylerde yorgunluk ve uyku problemleri seviyesi artmaktadır. Telefon bağımlılığını önlemeye yönelik Uygun Teknoloji Kullanımı dersleri müfredata eklenmelidir.