2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 115-122
Hemşire Eğitimciler için Video Kurgusu Taslağı Nasıl Olmalı?
Emine Tuğba YORULMAZ1, Zehra BELHAN2, Ezgi KOCA3, Vildan KOCATEPE4, Vesile ÜNVER5
1Arş. Gör. Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Uzman Hemşire, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Case Hemşirelik Eğitmeni, İstanbul, Türkiye
3Eğitim Teknolojileri Uzmanı, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Eğitim Teknolojileri Uzmanı, İstanbul, Türkiye
4Dr.Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
5Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eğitim teknolojisi, hemşirelik, video kurgu taslağı

Görsel ve işitsel materyaller yazılı metinlere göre daha büyük bir etkiye sahip olduğundan, öğrenciler ile iletişim kurmada etkin yol olabilir. Videolar, öğrencilere geleneksel basılı materyaller ile ulaştırılamayan bilgileri grafik, metin ve sesle desteklenen bir mozaik şeklinde sunabilir.

Videolarla öğrenciye içerik seçimi, duraklatma, geri sarma, ileri sarma ve hatta oynatma hızının kontrolünün verilmesi, öğrenciyi öğrenme sürecine aktif olarak dâhil olmaya teşvik ederek ve konsantrasyonunu artırarak akılda kalıcılığı artırabilir. Belirli bir konusu olan ve belirli bir izleyiciye hitap eden bir video, öğrencinin motivasyonunu artırabilir. Ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon olmak üzere üç aşamadan oluşan video tasarlanmasında, “Video Kurgu Taslağı” kullanımı, bilgilerin tanımlanması ve düzenlenmesi için kullanılabilecek bir tekniktir. Video Kurgu Taslağı hem zaman hem de maliyet açısından önemli avantajları beraberinde getirir. Tasarımı kullanıcılarına bilgi veya netlik sağlayan “Video Kurgu Taslağı”, bilgilerin seçilmesi, öncelik sırasına koyulması ve düzenlemesine izin verdiğinden; video oluşturulmasının tüm basamaklarında rehberlik ederek belirlenen hedeflere bağlı kalmayı sağlar.

Öğrenme hedefleri belli olan “Video Kurgu Taslağı”nda önemli noktalara dikkat çekmek için işitsel ve görsel materyallerin kullanılacağı yerler belirtilerek, oluşacak videonun etkileşimli hale getirilmesi kolaylaştırılmalıdır. “Video Kurgu Taslağı” kullanılarak oluşturulan videolar kısa tutulmalı ve diğer ders materyalleri ile ilişkilendirilmelidir.