2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 095-099
Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı
Hamide COŞKUN ERÇELİK
Öğr. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anne sütü, emzirme, gebelik, hemşirelik, tandem emzirme

Emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından son derece önemli olduğu bilinmektedir. Türkiye’de anneler bebeklerini değişen sürelerde emzirmektedir. Ancak; emzirme döneminde yeniden gebe kalan anneler, emzirmenin sürdürülmesi konusunda kararsızlık yaşamakta ve çoğu zaman emzirmeyi sonlandırmaktadır. Bazı anneler ise, gebelikte emzirmeyi sürdürmekte ve doğum sonrasında hem yenidoğanı hem de büyük bebeği emzirmeye (tandem emzirme) devam etmektedir. Bu noktada; hemşirenin vereceği etkili bir eğitim, bakım ve danışmanlık hizmeti emzirmenin sürdürülmesi/sonlandırılması kararında anneye yardımcı olacaktır. Literatürde bu konuda araştırmalar olmasına karşın; emzirmenin koşulsuz önerilmesi veya reddedilmesini destekleyen çok az kanıt vardır. Bu sebeple hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin anneleri nasıl bilgilendirecekleri ve yönlendirecekleri önem kazanmaktadır. Bu derleme, tandem ve gebelik döneminde emzirmenin anne ve çocuk sağlığına etkilerini hemşirelik yaklaşımıyla ele almak, hemşirelerin bu konuda farkındalıklarını artırmak ve emzirme eğitiminde kullanılabilecek kanıta dayalı öneriler sunmak amacıyla yazılmıştır.