2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 089-094
Hemşire İnsan Gücü Yönetimine Yeni Bir Bakış: Yetenek Yönetimi
Duygu GÜL1, Betül SÖNMEZ2
1Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
2Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, insan gücü, yetenek, yetenek yönetimi

Kurumların başarısında yetenekli çalışanlara sahip olma ve yetenekli çalışanı kaybetmeme önemli hale gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimler, kurumların yetenekli çalışana olan gereksinimini giderek artırmakta nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için yetenek yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle de sağlık insan gücünün en büyük grubunu oluşturan hemşirelerin yeteneklerinin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Hemşirelikte yetenek yönetimi, yetenekli hemşireyi cezbetme, geliştirme ve elde tutma uygulamalarını kapsar. Yeteneği cezbetme, yetenekli hemşireleri kuruma çekebilme ile ilgilidir. Yeteneği geliştirme, hemşirelerin mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. Yeteneği elde tutma ise yetenekli hemşirenin kurumdan ayrılmasını önlemek için yapılan uygulamalardır. Hemşirelikte yeteneğin yönetiminde hemşire yöneticilerin rolü önemlidir. Hemşire yöneticiler, hemşirelerin yeteneklerine uygun yerde çalışmasını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak hemşirelerin memnuniyetini artırabilir ve kurumdan ayrılmasını önleyebilirler. Bu derlemede, hemşire insan gücü yönetimine yeni bir bakış açısı getiren yetenek yönetimi kavramı açıklanarak, hemşirelikte yetenek yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalara ve hemşire yöneticilerin bu süreçteki rolüne yer verilecektir.