2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 064-073
Kanser İle İlişkili Ağrı ve Anksiyetenin Yönetiminde Akupresürün Etkisi: Sistematik Derleme
Zeynep KARAKUŞ1, Şefika Tuğba YANGÖZ2, Zeynep ÖZER3
1Arş. Gör. Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Arş. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı, akupresür, anksiyete, kanser, sistematik derleme

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, kanserle ilişkili ağrı ve anksiyetenin yönetiminde akupresürün etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Science Direct, Web of Science, SCOPUS, Springer Link, Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane Library, Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veritabanları yıl sınırlaması yapılmadan taranmıştır. Bu sistematik derleme güncel Cochrane kılavuzuna ve PRISMA checklistine göre hazırlanmış ve sunulmuştur.

Bulgular: Bu sistematik derlemeye dört randomize kontrollü ve iki yarı deneysel olmak üzere altı çalışma dahil edilmiştir. Derlemeye dahil edilen çalışmalarda akupresürün ağrının yönetiminde uygulama sıklığı her gün, seans süresi 15 dakika ve seans sayısı ise 4-42 seans olarak belirtilmiştir. Akupresürün anksiyetenin yönetiminde uygulama sıklığı ise her gün ve bileklik ile uygulandığı için gün boyunca, seans süresi 15-30 dakika ve seans sayısı ise 5-42 seans olarak belirtilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, kanser ile ilişkili ağrı ve anksiyetenin yönetiminde akupresürün olumlu etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Dahil edilen çalışmalarda herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.