2022, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-038
Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları
Esra ERTUĞRUL1, Yıldız DENAT2
1Öğr.Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Eğirdir, Isparta, Türkiye
2Doç.Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Flebit, hemşireler, hemşirelik bakımı, intravenöz enjeksiyonlar

Amaç: Bu araştırmada amaç hemşirelerin flebit risk faktörlerine yönelik algılarını belirlemekti.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup örneklemini 237 hemşire oluşturdu. Veriler hemşirelerin flebit risk faktörlerine yönelik algılarını belirlemeye ilişkin bir anket formu ile toplandı.

Bulgular: Araştırmada hemşirelerin çoğunun flebiti orta düzeyde bir problem ve bakımın kalite göstergesi olarak algıladığı saptandı. Hemşirelerin kateterlerin deneyimli kişiler tarafından yerleştirilmesinin, kateterin giriş bölgesinin bir skala ile düzenli olarak değerlendirmesi ve kaydedilmesinin, işlem öncesinde bölgenin antiseptik solüsyon ile temizlenmesinin flebit oluşumunu azaltacağı, kateterizasyon sonlandırıldıktan sonraki 24-96 saat içinde flebit oluşabileceği ve flebitin ayakta gelişme riskinin fazla, önkolda az olabileceği yönünde algıları olduğu belirlendi.

Sonuç: Hemşirelerin flebit risk faktörlerini algılamalarının pek çok faktör yönünden istenen düzeyde olduğu, bazı temel faktörler yönünden ise güncel literatürü destekleyici yönde olmadığı belirlendi. Hemşirelerin flebit ve risk faktörlerine ilişkin bilgi, algı ve uygulamalarının düzenli değerlendirilmesi ve kanıta dayalı eğitim etkinlikleri düzenlenmesi önerilebilir.