2007, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 082-091
Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik
Duygu HİÇDURMAZ1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği A.D. Araştırma Görevlisi ve Doktora Öğrencisi
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği A.D. Başkanı
Anahtar Sözcükler: Etik, psikiyatri, ilaç araştırması, hemşirelik

Tüm araştırmalarda olduğu gibi, klinik ilaç araştırmalarında da bilimsel bilgiye ulaşmak temel amaçtır. Bu amaç ışığında yürütülen tedavi amaçlı araştırmalarda hasta hem araştırmanın amacı hem de aracı durumunda iken, tedavi amaçlı olmayan araştırmalarda sadece araç durumundadır. Tedavi amaçlı olsun ya da olmasın araştırmaya katılacak hastalardan özerkliğe dayalı, bilgilendirilmiş onam alınması gereklidir. Bazı hasta grupları hastalıklarının neden olduğu bilişsel yeti kayıpları ya da özerk karar verebilme için gerekli sosyal güçten yoksun oluşları gibi nedenlerle bilgilendirilmiş onam alınması açısından incinebilir/ örselenebilir olarak kabul edilmektirler. Psikiyatri hastaları bu gruplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle psikiyatri alanında yapılacak ilaç araştırmalarında bu hastaların haklarına ekip tarafından daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu makalede ülkemizde bir tedavi ekibi üyesi olarak psikiyatri hemşirelerinin ilaç araştırmalarındaki konumu, araştırma ekibinde ve etik kurullarda üstlenebileceği sorumluluklar incinebilir bir hasta grubu olan psikiyatri hastalarının hakları ve hemşirelerin bu hastalarla yapılacak araştırmalardaki rolleri bağlamında gözden geçirilmiştir.