2021, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 293-298
Bilgisayar Destekli Glisemi Takip Protokolünün Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yüküne Etkisi
Özlem CANBOLAT1, Sevgisun KAPUCU2
1Assistant Professor, Gazi University Faculty of Health Sciences School of Nursing, Ankara, Turkey
2Professor, Hacettepe University Faculty of Nursing Department of Internal Medicine Nursing, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bilgisayar destekli protokol, glisemik kontrol, hemşire iş yükü, yoğun bakım

Amaç: Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli glisemi takip protokolü kullanımının yoğun bakım hemşirelerinin iş yüküne etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu yarı deneysel çalışma yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler ile yapılmıştır (n=19). Hemşirelerin glisemi takibi sırasında harcadıkları süre 2 gözlemci hemşire tarafından kronometre kullanılarak kaydedilmiştir. Glisemi takibi bilgisayarlı ve yazılı protokol kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmından sonra hemşirelere protokoller hakkındaki görüşleri anket formu ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bilgisayarlı protokol kullanarak yapılan glisemi takibi sırasında harcanan süre ortalama 30.5± 8.18 saniye iken, yazılı protokol kullanılarak glisemi takibi sırasında harcanan süre ortalama 42.7±10.04 saniye bulunmuştur (p<0.001). Hemşirelerin %78.9'u yazılı protokolün daha karmaşık olduğunu, %78.9'u bilgisayarlı protokolün yoğun bakım için uygun protokol olduğunu ve %78.9'u bilgisayarlı protokolü kullanmaktan memnun olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Bilgisayar destekli glikoz yönetim protokolü kullanımının, yoğun bakım hemşirelerinin iş yükünü azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Bilgisayarlı protokol, intravenöz insülin yönetimine ihtiyaç duyan hiperglisemi hastalarının bakımında hemşire memnuniyetini artırmıştır.