2021, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 285-292
Hemşirelik Öğrencilerinde Üriner Kateterizasyon Uygulama Becerisi Geliştirmede Farklı Simülatörlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Dilek SARI1, Ebru BAYSAL2, Tülay BASAK3, Nihal TASKIRAN4, Vesile ÜNVER5
2Professor, Ege University Faculty of Nursing Department of Fundamentals of Nursing Izmir, TURKEY
2Research Assistant, Manisa Celal Bayar University Faculty of Health Sciences, Department of Fundamentals of Nursing, Manisa, TURKEY
3Associate Professor, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing, Ankara, TURKEY
4Assistant Professor, Aydin Adnan Menderes University Faculty of Nursing Department of Fundamentals of Nursing, Aydın, TURKEY
5Professor, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Nursing Department of Internal Medicine Nursing, Istanbul, TURKEY
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencisi, simülasyon, üriner kateterizasyon

Amaç: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin üriner kateterizasyon becerilerinin gelişimi için farklı simülatörlerin etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Kasım ve Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin Ege Bölgesi'nde bir hemşirelik okulunda 2. sınıf hemşirelik öğrencileriyle (n=80) yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Bu çalışma bir üniversitenin etik kurulu tarafından onaylanmıştır (Onay Numarası: 2016-273). Öğrenciler randomize edilerek üç gruba (parça üriner kateterizasyon simülatörü, tüm vücut simülatörü, ya da posterli parça üriner kateterizasyon simülatörü) ayrılmıştır. Tüm katılımcı hemşirelik öğrencileri hibrid simülasyon yöntemi ile değerlendirilmiştir. Veriler, Ki Kare testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerin bilgi düzeylerinin tüm simülatör gruplarında anlamlı olarak artarken (p<0.05), sadece posterli parça üriner kateterizasyon simülatörü ile uygulama yapan öğrencilerin performans puanlarının anlamlı olarak arttığı gösterilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Posterli parça üriner kateterizasyon simülatörü kullanılması, katılımcı hemşirelik öğrencilerinin üriner kateterizasyon becerilerini önemli ölçüde geliştirmiştir.