2007, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-073
Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi
Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Süheyla ABAAN
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Anahtar Sözcükler: Örgüte bağlılık, hemşirelik, yönetici hemşireler, hastaneler

Örgütsel bağlılık, çalışanların kurumda kalma ya da ayrılma eğiliminin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Örgüte bağlılık yaratma insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturur. Hemşirelik yönetimi, çalışanlarının örgütlerine olan bağlılıklarını, iş yaşamı kalitelerini ve örgütle bütünleşmelerini destekleyecek politikaları geliştirir. Bu derlemede, örgüte bağlılık kavramı, örgütsel bağlılığa temel yaklaşımlar, örgütsel bağlılığın belirleyicileri, olumsuz davranışsal sonuçları, hemşirelik ve örgüte bağlılık, yönetici hemşirelerin konu ile ilgili rol ve sorumlulukları ele alınmıştır.