2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 117-127
SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması
Belgin AKIN1, Deniz KOÇOĞLU-TANYER2
1Prof.Dr., Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Deneysel araştırmalar, raporlama, SPIRIT

Klinik deney protokolü deneyin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve değerlendirilmesinde temel bir dayanak olarak hizmet eder. Ancak deney protokolleri ve mevcut protokol rehberleri, içerik ve kalite yönünden oldukça fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu makale klinik deney protokolünün asgari içeriği için bir rehber olan SPIRIT 2013’ün (Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials-Standart Protokol Maddeleri: Girişimsel Deneyler için Öneriler) sistematik olarak geliştirilmesini ve kapsamını tanımlamaktadır. 33-maddelik SPIRIT kontrol listesi tüm klinik deney protokollerine uygulanabilir ve şekilden ziyade içeriğe odaklanır. Kontrol listesi, tüm planlananların tarif edilmesini önerir; bir deneyin nasıl tasarlanacağını ya da yürütüleceğini içermez. SPIRIT önerileri, anahtar içerik için rehberlik sağlayarak, yüksek kaliteli protokol taslağı hazırlanmasını kolaylaştırmayı hedefler. SPIRIT’e bağlı kalmak aynı zamanda araştırmacılar, deney katılımcıları, hastalar, sponsorlar, ödenek sağlayanlar, araştırma etik komiteleri ya da kurumsal hakem kurulları, hakemler, dergiler, deney kayıt merkezi, politikacılar, düzenleyiciler ve diğer anahtar paydaşlar için deney protokolünün şeffaflığını ve bütünlüğünü artırır.