2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 101-107
Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
Hayriye ÜNLÜ1, Emine ÇİÇEK2
1Prof. Dr. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Alanya/Türkiye
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ankara/Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, kontrol, önlem, salgınlar

Küreselleşmeyle birlikte, bir ülkede ortaya çıkan bulaşıcı hastalığın hızla başka bir ülkeye yayılma olasılığı artmaktadır. Bu küresel artış küresel bir dayanışmayı gerektirmektedir. Küresel salgınlar; mortalitede artışa sebep olmakla birlikte, sosyal ve siyasi yapıyı bozmakta, ekonomiyi olumsuz etkilemekte, olumsuz psikolojik etkilere yol açmakta ve sağlık sistemini derinden sarsmaktadır. Salgının erken tespit edilmesi ve müdahale önlemlerinin hızlı bir şekilde başlatılması, salgını kontrol etme imkanını arttırmaktadır. Koruma ve kontrol önlemleri kapsamında salgının özelliğine göre alınacak tedbirler: İlgili sektörlerle iş birliğinin yapılması, risk oluşturan etkenlerin (kontamine su kaynaklarının kullanımının engellenmesi ve suyun klorlanması) uzaklaştırılması, hasta izolasyonu, temaslılara müdahale edilmesi, riskli grupların aşılanması, sağlık personelinin eğitimi ve halk sağlığı eğitimini kapsamaktadır. Günümüzde COVID-19 enfeksiyonu dünya çapında bir salgın olup halihazırda geliştirilmiş bir tedavi yöntemi veya aşısı bulunmamaktadır, bu nedenle bulaşmayı azaltmak için alınan önlemler ve kontrol stratejileri halk sağlığı önlemlerine dayanmaktadır. Topluma yavaş / geç bilgi verilmesi, korunmaya ilişkin önlemler hakkında bilgi ve farkındalık eksikliği, söylentileri durdurmak için önlem alınmaması, sağlık yetkililerine güvenin azalması, sağlık çalışanları arasında uygun enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmaması ve kültürel farklılıklar COVID-19 ile mücadelede engelleri oluşturmaktadır.

Bu makalede salgınla mücadele stratejilerine ve günümüz salgını olan COVID-19’un kontrol yöntemlerine ve salgınlarla mücadeleyi etkileyen engellere değinilmiştir.