2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 093-100
Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
İrem AYVAT1, Azize ATLI ÖZBAŞ2
1Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği A. D., Ankara, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği A. D., Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İhtiyaç tespiti, kanser tedavi hizmetleri, sağlık hizmetleri gereksinim ve talepleri, yaşlılar için sağlık hizmetleri

Yaşlanma süreci fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimleri bünyesinde barındırır. Yaşlanma sürecinin beraberinde getirdiği psikososyal sorunlara uyum sağlamak durumunda olan yaşlı, sürece kanserin de eklenmesiyle zorlu bir yaşantının içine girebilmektedir. Hem yaşlı kanser hastası hem de yakınları için zorlu bir mücadeleye dönüşen bu süreçte, yaşlı kanser hastalarının benzersiz ve karmaşık ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanmasında hastaların bakımında büyük yer kaplayan “destekleyici bakım” kavramı önem kazanmaktadır. Destekleyici bakım, hasta ve aileyi merkeze alarak, bütüncül bakımın sağlanmasını hedefler. Böylece, kanser hastalarının fiziksel olarak rahatlığı ve fonksiyonelliği yanı sıra sosyal, bilişsel, ekonomik, psikolojik ve spritüal iyilik halini arttırılmış olur. Destekleyici bakım, uyum süreci, bakım memnuniyeti ve yaşam kalitesi ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Sağlık hizmeti ve iletişim, günlük yaşam aktiviteleri, cinsel ve psikolojik boyutlarını kapsayan destekleyici bakım gereksinimleri, sunulan hizmet, bireysel ve kültürel özelliklerle değişim gösterebilmektedir. Çok boyutlu, benzersiz ve karmaşık gereksinimleri olan bu özel grubun ihtiyaç duyduğu bakımı alabilmesi, bakımı verecek olan hemşirelerin sistematik ve kanıta dayalı yaklaşımları benimsemesi ve hasta ve ailesine işbirlikçi bir tutumla yaklaşması ile mümkün olacaktır. Bu derlemenin amacı, yaşlı kanser hastasının benzersiz ve karmaşık olabilen destekleyici bakım ihtiyaçlarını incelemek ve sağlık bakım vericilerin, yaşlı kanser hastalarının karşılanmamış bakım gereksinimlerini tanımaları ve ele almalarında yararlanabilecekleri metni Türkçe literatüre kazandırmaktır.