2007, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-047
Bir Eğitim Programının Hipertansiyonlu Hastaların Yaşam Tarzı ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi
Yard.Doç.Dr. Zöhre IRMAK, Öğr.Gör. Gülsen Türkcan DÜZÖZ, Öğr.Gör. İnci BOZYER
Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu
Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, eğitim programı, izlem, yaşam tarzı, ilaç tedavisi, uyum

Bu çalışma, bir eğitim programının hipertansiyon tanısı alan hastaların yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi uyumuna etkisini belirlemek için yarı deneysel olarak yapılmıştır. Muğla Devlet Hastanesi hipertansiyon, obesite ve diyabet merkezine Eylül - Aralık 2005 tarihleri arasında başvuran 45 hasta araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Hastaların yaş ortalaması 51.0 ± 9.9 yıl, %64.4'ü kadın ,%53,3'ü ilköğretim mezunu ve %84.4'ü evlidir. Eğitim programını takiben hastaların düzenli egzersiz yapma ve diyetine uyma oranlarında önemli bir artış olmuş, sigara içme oranında ise bir değişiklik olmamıştır. Doymuş yağ ve kolesterolden zengin besinlerin (et grubu hariç) günlük tüketim oranında önemli bir azalma, buna karşılık kurubaklagiller, meyve ve sebze tüketiminde ise önemli bir artış olmuştur. Hastaların tamamı altı aylık izlem sonunda ilaçlarını önerilen doz ve sıklıkta kullanmışlardır.