2021, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-015
Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
Samiye METE1, Buse GÜLER2, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ3
1Prof. Dr., İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Araş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
3Araş. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Karaman, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Engeller, hemşirelik, kanguru anne bakımı, ten tene temas

Amaç: Bu araştırmanın amacı, vajinal doğum yapan kadınların yenidoğan ile ten tene temasları (kanguru anne bakımı) hakkında bilgilerini, uygulamalarını ve engellerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini bir kamu ve bir üniversite hastanesinde vajinal doğum yapan 108 kadın oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulan veri formu kadınların tanıtıcı bilgilerini ve ten tene temas kavramı konusunda bilgi, uygulamalarına ve engellerine ilişkin verileri içermektedir. Veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiş ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve kikare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınlar doğumdan ortalama 32.74±25.61 dakika sonra bebeklerini kucaklarına aldıklarını ifade etmişlerdir. %13.0’ının ten tene temas uyguladığı belirlenmiştir. Kadınların ten tene temas tanımı ve yararları konusunda on üzerinden 1.07 puan ortalaması ile düşük düzeyde bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Kadınların %67.8’si ten tene temasın uygulanmasındaki engelin nedeni olarak ilk sırada bebeğinin giyinik olmasını belirtmişlerdir.

Sonuç: Antenatal dönemde gebeler bilgilendirilmeli ve gebelerin farkındalıkları arttırılmalıdır. Bebeklerin giysileri olmadan bebeğin teninin anne tenine değmesi gerektiği anlatılmalı ve uygulamaları desteklenmelidir.