2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 278-284
Yaşlı Bakımında Kültürel Yeterlilik Süreci Modelinin Kullanılması
Ayşegül ILGAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, kültür, kültürel yeterlilik, kültürlerarası, yaşlı

Günümüzün çok kültürlü dünyasında yaşlı sayısının artması yaşlı bakımında kültürel yetkinliğin önemini ve yaşlı bakım ihtiyacını artırmaktadır. Bu bağlamda yaşlılara yeterli, etkili ve kaliteli bir bakım sunmak için kültür de göz önüne alınmalıdır. Kültürü dikkate alarak bakım veren sağlık profesyonelleri yaşlı bireylerin davranışlarını yönlendiren kültürel nedenleri ve sağlık hizmetine başvurma nedenlerini değerlendirir. Yaşlı bireyin kültürünü anlayamama; yaşlılar ile iletişim bozukluklarına, tedaviye uyumun azalmasına, bakıma katılmama, bakımı reddetme gibi sorunlara ve sağlık bakımında eşitsizliklere neden olabilir. Kültürlerarası hemşireliğin temelini oluşturan “Kültürel Yeterlilik Süreci Modeli” ile bu bakımı sunmak ve sağlık bakımı sonuçlarını iyileştirmek mümkün olabilir. Bu model ile sağlık profesyonelleri yaşlı bireylerin kültürel yapısını değerlendirerek bu yapıya uygun olarak bakım verme yeteneğini geliştirebilir, yaşlıların kültürünü daha iyi anlayabilir, kültürel olarak yeterli bir bakımı sağlayabilir. Modelin kullanımı ile güvenilir bir ilişkinin kurulması, yaşlının bakıma katılması, sağlık sonuçlarında iyileşme ve yaşam kalitesinin artması mümkün olabilir. Bu derlemenin amacı yaşlı bireylerin bakımında Kültürel Yeterlilik Süreci Modelini açıklamaktır.