2020, Cilt 7, Özel sayı, Sayfa(lar) 066-075
COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri
Hatice PARS
Dr. Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, çocuk, hemşire, yeni tip koronavirüs

Yeni bir tür koronavirüs olan SARS-CoV-2 ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde bildirilmiş, hızla tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihi itibari ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 22 Mayıs 2020 itibari ile 4.993.470 kişinin enfekte olduğu COVID-19 enfeksiyonuna bağlı mortalite %6.6 olarak belirlenmiştir. Mevcut verilere göre teşhis edilen COVID-19 vakalarının yaklaşık %1 ile %5'ini çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklarda enfeksiyonun klinik özellikleri daha çok asemptomatik olarak seyretmektedir. Erişkinlere göre ciddi klinik seyir daha az görülmekle birlikte, 1 yaş altı grupta ve altta yatan hastalığı bulunan çocuklarda ciddi hastalık görülme riski daha fazladır. Damlacık ve temas yolu ile bulaşmanın yanında, yapılan çalışmalar COVID-19’un dışkı sonuçlarında nazofarengeal testlerden daha uzun süre pozitif kaldığını göstermektedir. Pediatrik hastalarda COVID-19'un epidemiyolojik ve klinik tablosu ve tedavi yaklaşımları, pek çok rapor yayınlanmasına rağmen halen belirsizliğini korumaktadır. Pandemi sırasında çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ve COVID-19 çocuk olgularda tedavi ve bakım sürecinde pediatri hemşirelerinin önemli görevleri bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, COVID-19 çocuk olgularda epidemiyoloji, klinik özellikler, tanı ve tedavi süreci ve pandemi sırasında pediatri hemşiresinin rollerini ortaya koymaktır.