2020, Cilt 7, Özel sayı, Sayfa(lar) 047-065
İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
1Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, hemşirelik, kişisel koruyucu ekipman, koronavirüs, pandemi

COVID-19, 1918 yılında başlayan ve yaklaşık 500 milyon kişinin enfekte olmasına neden olan İspanyol gribinden sonra tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgındır. COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü temas ve damlacık yoluyla bireyden bireye bulaşmakta ve hızla yayılmaktadır. Hastalığın kesin tedavisi ve aşı konusunda araştırmalar halen devam ettiğinden, virüsün bulaşması ve hastalığın önlenmesi ve kontrol edilmesindeki en önemli girişim kişisel koruyucu önlemlerin alınmasıdır. Bu doğrultuda bu çalışma uluslararası ve ulusal düzeyde hastalık kontrolü ve önleme alanında referans olarak kabul edilen kuruluşların kişisel koruyucu önlemlere ilişkin düzenlemelerinin kapsamlı bir biçimde incelenmesi amacıyla yazılmıştır.