2020, Cilt 7, Özel sayı, Sayfa(lar) 015-024
COVID-19 Hastalığının Fizyopatolojisi ve Holistik Hemşirelik Yaklaşımı
Zehra GÖK METİN
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Koronavirüs, holistik hemşirelik, pandemi, virülans

Bu derlemenin amacı, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde görülen ve tüm dünya ülkelerinde giderek yaygınlığı artan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs hastalığının (COVID-19) fizyopatolojisi ve vücut sistemlerinde oluşturduğu yaygın semptomlara yönelik bilgi sunmaktır. Ayrıca, COVID-19 nedeniyle tedavi edilen hastaların bakımında izlenecek holistik hemşirelik yaklaşımını: (I) hastaların değerlendirilmesi, (II) sağlık sorunlarının önceliklendirilmesi, (III) NANDA hemşirelik tanıları ve hemşirelik bakımının sonuçları (NOC) ve (IV) hemşirelik girişimlerinin sınıflaması (NIC) şeklinde sistematik bir yaklaşımla özetlemek amaçlanmıştır.