2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr.Fethiye ERDİL

Dergimizin 2006 yılı ikinci sayısını yayınlamada geciktik. Bu gecikmede üniversitemizin Dergi Kabul Kriterlerinden olan “yıllık en az toplam 10 araştırma makalesi” sayısına ulaşamamamız rol oynadı. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri biri araştırma yöntemi yönünden değerlendiren olmak üzere üç danışma kurulu üyesine gönderilmekte ve değerlendirme sonuçları yazara iletilmektedir. Danışma kurulunun değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere yönelik yazar tarafından yapılacak düzenlemeler için hem uzun bir zaman geçmekte hem de kağıt israfı olmaktadır. Makaleleri değerlendirme sürecini kısaltmada ve kağıt israfını önlemede günümüzde birçok dergide uygulanan on-line değerlendirme sistemine geçmemizin uygun olduğunu düşünüyor ve bu konuda danışma kurulu üyelerimizin görüşlerini alıyoruz.

Bu sayıda sizlere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilen “Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinden söz etmek istiyorum.

Projenin temel hedefi Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin başladığı bu dönemde hemşirelik mesleği mensuplarının uluslararası hizmet sunabilecek niteliğe ulaşmalarında, öğrenciliklerinden itibaren farklı kültürel ortamlarda bakım sorumluluğunu gerçekleştirmeleri için fırsat yaratmak, kültürlerarası etkileşim ve yeniliklerden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Projeye 32'si lisans, 16'sı lisansüstü öğrencisi olmak üzere 48 yararlanıcı katılmıştır. Proje Almanya, Litvanya, Romanya, Yunanistan ve İtalya olmak üzere 5 Avrupa ülkesinde yürütülmüştür. Öğrenciler 1 Temmuz – 1 Ekim 2006 tarihleri arasında 13 hafta süreyle bu ülkelerde mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak üzere faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bütçesi 111.680 Euro olan projenin finansmanı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo Da Vinci Programı tarafından karşılanmıştır.

Projenin değerlendirilmesinde öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerinin, dil becerilerinin, kültürlerarası etkileşim becerilerinin ve mesleki bilgi ve becerilere ilişkin özgüvenlerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Ev sahibi kuruluş yetkilileri de bu proje sayesinde Türk insanını ve kültürünü tanıma fırsatı bulduklarını ve çok memnun kaldıklarını, öğrencilerin eğitim ve mesleki niteliklerini son derece yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kurumumuzun Avrupa'da hemşirelik eğitimi ile ilgili ortaklıkları gelişerek devam etmektedir.

Bu kapsamlı projenin gerçekleşmesinde görev alanları ve projeye katılarak bilgi ve deneyimlerini geliştiren öğrencilerimizi kutluyor, toplum yararına mesleğimizin gelişmesinde rol oynayacak projelerin artmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Prof.Dr.Fethiye ERDİL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü