2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-063
Multipl Skleroz ve Hasta Eğitimi
Arş. Gör. Yeliz AKKUŞ, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Multipl skleroz, hemşirelik, eğitim, rehabilitasyon

Multipl skleroz (MS) genç yaştaki bireylerde ciddi sorunlara yol açabilen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Hastalığın kontrol altına alınmasında tıbbi tedavinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de büyük önem taşır. Hastaların fiziksel, bilişsel ve ruhsal iyilik halinden sorumlu olan hemşireler, hastalara verecekleri eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile hastaların yaşam kalitesinin artmasını sağlayabilir. Bu bağlamda makalede MS hastalarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik hastalara ve bakım verenlere rehber olabilecek eğitim ve danışmanlık konularına yer verilmiştir.