2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-237
Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonlu Yenidoğanlarda Hemşirelik Bakımı
Arife GÖKBAŞ1, Dilek DİLLİ2, Ayşe KARAMAN3, İbrahim KARAMAN4
1Ebe, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
2Doç Dr., Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
3Doç Dr., Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Doç Dr., Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anomaliler, gastrointestinal sistem, hemşirelik, yenidoğan

Gastrointestinal sistem (GİS) obstrüksiyonu sindirim sistemi içeriğinin distale geçişinin, parsiyel ya da tam olarak engellenmesidir. Prenatal ultrasonografi ön tanıda değerlidir; kesin tanı için postnatal ileri inceleme gerekir. İyi bir maternal anamnez GİS obstrüksiyonları hakkında ipuçları verebilir. Polihidroamniyoz ve ailede konjenital defekt öyküsü GİS obstrüksiyonunu düşündürür. Doğumdan sonra, genelde 24-48 saat sonra başlayan solunum sıkıntısı, ağız-burundan aşırı mukus ve tükürük salgısı, safralı kusma, abdominal distansiyon, sarılık, mekonyum çıkaramama ve nazogastrik sondanın mideye ilerletilememesi gibi bulgular tanıda değerlidir. Yenidoğan döneminde GİS anomalileri önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Son yıllarda yoğun bakım ünitelerinin ve cerrahi tekniklerin gelişmesinin yanı sıra hemşirelik bakımının iyileşmesi de bu olgularda morbidite ve mortalite oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Bu yazıda, GİS obstrüksiyonu tanılarıyla izlenen hastalara uygulanan hemşirelik bakımının tedavi ve iyileşme sürecine olan katkısı irdelendi.