2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 215-222
Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
Sevcan TOPTAŞ KILIÇ1, Fatma ÖZ2
1Araş., Gör., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Prof. Dr., Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bakım veren aile üyesi, müdahaleler, neoplazm, yaşam kalitesi

Kanser, hem dünyada hem de Türkiye’de ölüm sebeplerinin başında gelen, tedavi süreci uzun süren, hasta bakımının sadece hastanede değil evde de devam ettiği, hastanın olduğu kadar bakım verici olan aile üyelerinin de olumsuz etkilendiği bir hastalıktır. Hastalığı yaşayan kişinin etkilenen yaşamı kadar bakım vermekle yükümlü kişi ve kişilerin de yaşamları fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik yönden etkilenmektedir. Bakım veren aile üyeleri hem kendi gereksinimleri ve istekleri ile hem de bakım rolünün sorumlulukları arasında denge kurmaya çalışmaktadırlar. Bunu yapmaya çalışırlarken de yaşam kaliteleri bu süreçten olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bu derlemede kanser hastasına bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitelerinin bakım verme sürecinden nasıl etkilendiği açıklanmaya çalışılmış ve bakım verenlere yönelik müdahaleler sunulmuştur.