2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 206-214
Menstrüel Kanın Toplanmasında Alternatif Bir Yöntem: Menstrüel Kap
Filiz DEĞİRMENCİ1, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ2
1Araş. Gör., Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Doç. Dr., Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, menstrüel hijyen ürünleri, menstrüel kap, menstrüel siklus

Üreme çağındaki kadınlar her ay periyodik olarak, vajinal kanamanın görüldüğü ve 3-5 günlük zaman dilimini kapsayan menstrüel dönemi yaşamaktadırlar. Kadın sağlığı açısından her ay yaşanılan bu dönemlerde gerekli hijyenin sağlanması son derece önemlidir. Menstrüel hijyen yönetiminin yeterince sağlanamaması kadınların fiziksel olduğu kadar ruhsal ve sosyal sağlıklarını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle menstrüel hijyen yönetiminde kanın toplanması için kullanılan yöntemler, kadınlara sağladığı hijyen ve konfor gibi özellikler açısından değerlendirilmelidir. Menstrüel hijyen yönetiminin sürdürülmesinde etkin bir role sahip bu yöntemlerden bazıları, evde kullanılan kumaşlardan hazırlanan bezler, tek kullanımlık pedler ve tamponlardır. Bunların dışında günümüzde dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılan ve uzun bir geçmişe sahip olan ancak Türkiye’de çok az bilinen ve nadir uygulanan diğer bir yöntem ise menstrüel kaptır. Bu doğrultuda derlemede Türkiye’de oldukça az bilinen ve uygulanan menstrüel kabın yapısı, nasıl kullanıldığı, dünden bugüne kullanım durumu ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar ile menstrüel kabın avantaj ve dezavantajları ele alınmıştır.