2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 048-056
I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler
Prof.Dr. Lale TAŞKIN, Arş.Gör. Dr. Gülten KOÇ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Perinatoloji hemşireliği, Birinci basamak sağlık hizmetleri, hemşire ve ebelerin görev tanımları etkisiz baş etme

Fizyolojik bir süreç olan gebelik ve doğum olayları sağlık ve hastalık çizgisinin birbirine yaklaştığı önemli yaşam deneyimleridir. Bu nedenle verilecek sağlık bakım hizmetlerinin bireylere özel planlanması ve risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilerek anne, fetüs ve yenidoğanın sağlığının korunup geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizdeki perinatal sağlık göstergeleri bu alana yönelik hizmetlerin yetersiz olduğunu, bu nedenle de perinatoloji hizmetlerini geliştirmeye yönelik programların önemle ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde I. Basamak sağlık kuruluşlarında perinatal hizmetlerin büyük bir kısmı ebe ve hemşirelerin tarafından yürütülmesine rağmen, yürürlükte olan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hakkındaki yönergede, hemşirelere bu alanda aile planlaması danışmanlığı dışında herhangi bir yasal görev verilmediği, ebelere ise eğitim müfredatlarında ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı ebeliğin görev tanımında yer almayan, yaşlı sağlığı, bulaşıcı hastalıklar gibi bazı hizmetlerin yürütülmesi görevlerinin verildiği görülmektedir. Anne ve çocuklarda hastalık ve ölümlerin en sık görüldüğü perinatal döneme ait sağlık göstergelerini iyileştirmek, perinatal hizmetleri nitelik yönünden geliştirmek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak açısından ebe ve hemşirelerin bu alanda daha etkin kullanılmaları ve bu bağlamda görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.