2019, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-100
Kronik Hastalığı Olan Kadınların Üreme Sağlığı Davranışlarının İncelenmesi
Mesude DUMAN1, Sermin TİMUR TAŞHAN2, Emine KAPLAN SERİN3
1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
2İnönü Üiversitesi Hemşirelik Fakültesi, Malatya/Türkiye
3Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Tunceli/Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, kadın, kronik hastalık, üreme sağlığı

Amaç: Araştırma kronik hastalığı olan kadınların üreme sağlığı davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türdedir. 15 Ekim 2016- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Adıyaman’da özel bir hastanenin dâhili polikliniklerine başvuran veya dahili kliniklerinde yatan ve en az bir kronik hastalık tanısı konulmuş 160 evli kadın ile yürütülmüştür. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde polikliniğe başvuran veya klinikte yatan, kronik bir hastalığı bulunan ve üreme çağında olan toplam kadın sayısı 297’dir. Araştırmada herhangi bir örneklem hesabına gidilmemiş olup örneklem seçim kriterlerine uyan ve araştırmaya kabul eden kadınların tamamı örnekleme alınmıştır. Verilerin toplanmasında “Katılımcı Bilgi Formu” kullanılmıştır. İstatistiksel analizde yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli kurum izni ve etik kurul onayı alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %88.1’i hastalıklarının gelecekte çocuk sahibi olma kararını etkilemediğini, %40’ı hastalık tanısı konulduktan sonra gebelik geçirdiğini, %63.8’i hastalıklarından ve kullandıkları ilaçlardan dolayı emzirme sürelerinin kısaldığını, %13.8’i hastalık tanısı konulduktan sonra perinatal kayıp yaşadığını ve %10’u cinsel yaşamının hastalıktan etkilendiğini belirtmiştir. Ayrıca kadınların %71.9’unun şu an modern bir korunma yöntemi kullandığı ve modern korunma yöntemleri kullanan kadınların %26.5’inin kondomu tercih ettiği belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma kronik hastalığın çocuk sahibi olma düşüncesini etkilemediğini ancak, emzirme sürelerini kısalttığını göstermiştir. Kronik hastalığı olan kadınlar yüksek oranda kontraseptif kullanmaktadır. Hemşirelerin kronik hastalığa sahip kadınlarda olası üreme sağlığı sorunlarına ilişkin daha duyarlı olması, üreme sağlığı sorunlarını daha dikkatli ele alması ve gerekli ek sağlık bakımı sunması önerilmektedir.