2019, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 120-128
Kolostomisi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi: Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
Burcu DULUKLU1, Sevilay ŞENOL ÇELİK2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları ABD, Ankara, Türkiye
2University Kyrenla Faculty of Health Sciences Nursing Department, Girne, KKTC
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik bakımı, kolorektal cerrahi, kolostomi, yaşam kalitesi

Kolorektal kanserler, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olup; bu kanserlerin tedavisinde cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi yer almaktadır. Karsinomun bulunduğu alana göre rezeksiyon sonrasında uç uca anostomoz yapılmakta ya da kolostomi açılmaktadır. Bireylerin daha uzun süre yaşamalarını sağlamak, sağlıklı ve üretken bir yaşama dönmelerine yardımcı olabilmek için oluşturulan kolostomi, aynı zamanda bu bireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal açıdan birçok sorun yaşamasına neden olabilmektedir. Bu sorunlar stomalı bireyin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu derleme, stoma cerrahisinin bireyin hayatına etkilerini ve stoma açılması sonrasında karşılaşılan sorunlara yönelik hemşirelik girişimlerini ortaya koymak amacıyla yazılmıştır.