2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-064
Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
Çiğdem Canbolat Seyman1, Sevilay Şenol Çelik2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2University Kyrenia Faculty of Health Sciences Nursing Department, Kyrenia, TRNC
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik bakımı, trakeostomi, yaşam kalitesi

Larenks kanseri tüm malign tümörlerin %1-2’sini, baş-boyun bölgesi kanserlerinin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. İleri evre larenks kanserinin en etkili tedavisi total larenjektomidir. Total larenjektomi ameliyatı sonrası trakeostomi açılması ile hastaların yaşamları tümüyle değişmekte ve yaşam kaliteleri ömür boyu baş etmek zorunda kaldıkları problemlerden dolayı olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle trakeostomili hastalara bakım veren hemşirelerin, hastaların ve ailelerinin bu sorunlarla baş etme becerisini artıracak şekilde bakım vermeleri gerekmektedir. Bu makalede trakeostomisi olan bireyde yaşam kalitesini artırmada hemşirelik bakımının önemi tartışılacaktır.