2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 032-042
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Türkan TURAN1, Zümrüt BAŞBAKKAL2
1Pamukkale University, School of Nursing
2Ege University, School of Nursing,
Anahtar Sözcükler: Anne-baba, stres, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, geçerlik ve güvenirlik

Anne babalar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YYBÜ) bebeklerinin yatmasını stres yaratan bir durum olarak algılamaktadır. Bu dönem süresince anne babaların fonksiyonlarını sürdürmelerinde yardımcı olacak hemşirelik girişimlerinin sağlanması amacıyla, onların yaşadıkları stres düzeyinin ve bu strese karşı reaksiyonlarının belirlenmesi önemlidir. Bu araştırma YYBÜ anne-baba stres ölçeğini Türkçe'ye çevirmek ve Türkçe versiyonunun psikometrik ölçümlerini yapmak amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemine Denizli'de 4 hastanenin YYBÜ'nde tedavi gören, araştırmaya katılmayı kabul eden ve sınırlamalara uyan, prematüre bebek anneleri ve ulaşılabilen babalar olmak üzere toplam 123 kişi alınmıştır. İç tutarlılık güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı; Tüm ölçek için metrik 1 sonucuna göre 0.89, metrik 2 sonucuna göre 0.90 olarak bulunmuştur. 19 anneden oluşan bir örnek kullanılarak test-retest güvenirliği YYBÜ anne-baba stres ölçeği alt ölçekler için 0.44- 0.60 arasında bulunmuştur.

Araştırma sonuçlarına göre, YYBÜ'nde prematüre bebeği yatan anne babaların stres düzeylerinin belirlenmesinde ölçeğin kolaylıkla kullanılabileceği saptanmıştır.