2006, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 023-031
Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri
Öğr. Gör. Mehtap KIZILKAYA1, Prof. Dr. Fatma ÖZ2
1Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Anahtar Sözcükler: Psikiyatri kliniği, yatan psikiyatri hastası, sigara içme, etkisiz baş etme

Araştırma, psikiyatri kliniğinde yatan hastaların sigara içme özelliklerinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Örneklem kapsamına psikoz, duygu-durum, anksiyete ve madde kullanımı bozukluğu nedeniyle kliniğe yatan toplam 90 hasta alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak oluşturulan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde yüzdelik, Ki-kare ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hastaların en çok arkadaş etkisi ile sigaraya başladıkları, hastaneye yattıktan sonra da sigara sayısını artırdıkları belirlenmiştir. Bu artışa neden olarak, klinik içinde vakit geçirememenin gösterildiği ve buna çözüm olarak klinik içi sosyal faaliyetlerin arttırılmasının önerildiği saptanmıştır. Sigaranın en fazla çay, kahve yada alkol içerken, yemek sonrasında yada öfkeliyken içildiği belirlenmiştir. Hemşireler tarafından hastaların sigara içme durumlarının gözden geçirilerek, sorunlarla olumlu baş etme yöntemlerinin öğretilmesi, sigara içme ve sigara bırakma konusunda eğitim ve danışmanlık yapılması önerilmiştir.