2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 169-176
D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı
Tuğçe TORUN, Hicran ÇAVUŞOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çocuk, hemşirelik bakımı, rikets

Rikets, tüm dünyada çocuklarda görülen en yaygın metabolik kemik hastalığıdır. Kemiklerde şekilsel bozukluk ve yetersiz büyüme ile karakterize olan rikets uzun dönemde kemik sağlığı üzerinde etkileri olan bir hastalıktır. Hastalığın yaygınlığı birçok ülkede D vitamini destek programları, besinlerin D vitamini ile zenginleştirilmesi ve güneş ışınlarının D vitamini sentezindeki önemine yönelik farkındalık oluşturulması ile önemli ölçüde azaltılmıştır. Fakat tüm çabalara rağmen rikets özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklar arasında görülmeye devam etmekte olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle maternal D vitamini eksikliği sonucu görülen neonatal D vitamini eksikliği ciddi hipokalsemik konvülsiyonlara neden olarak çocukta nörolojik problemlere yol açabilmektedir. Rikets, önlenmesi ve tedavisi mümkün olan bir çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalığa bağlı olarak kemiklerde görülen şekil bozuklukları büyüme gelişme döneminde olan çocuklarda tedavi ile düzeltilebilmektir. Hemşirelerin risk altındaki anneler ve çocukları erken dönemde belirlemesi hastalık yükünün azaltılmasında önemlidir. Bu nedenle bu makalede D vitamini eksikliğine bağlı çocuklarda görülen riketsin belirti ve bulguları, risk altındaki çocuklar ve riketsin önlenmesi ve tedavisinde hemşirenin sorumlulukları üzerinde durulmuştur.